Degnen, læreren og sabotøren

 

Degnen, læreren og sabotøren

Landsbydegn Morten Vinge, skolelærer Johannes Vig og sabotør Holger Mikkelsen er markante fiktive personer i dansk litteratur.
Vi ser nærmere på fortællingerne om de 3 personer, om deres tanker – og ikke mindst læser vi i romanerne om deres livssyn.
I foredraget dykker jeg ned i personernes historiske forudsætninger og derigennem hovedtankerne hos forfatterne bag personerne:

Morten Vinge      foregår ca.1750     af Steen Steensen Blicher   udkom 1824
Johannes Vig       foregår ca. 1950    af Martin A. Hansen           udkom 1950
Holger Mikkelsen  foregår ca. 1944  af Tage Skou-Hansen         udkom 1957

Undervejs i foredraget ser vi på, om der er fælles træk hos de 3 personer, der kan sættes i relation til et fælles livssyn, en form for dansk skæbnemønster. Kan vi bruge deres tanker i nutidens Danmark?